Spoiwo hydrauliczne SILMENT CQ-25

SILMENT CQ-25 jest sproszkowanym, drobnoziarnistym spoiwem hydraulicznym przeznaczonym głównie do stabilizacji gruntów. Spoiwo jest produkowane zgodnie z normą PN-EN 13282 – 1 „Hydrauliczne spoiwo drogowe cz 1” poprzez zmielenie w młynie cementowym klinkieru portlandzkiego oraz aktywnych dodatków pucolanowych przy zachowaniu najwyższych reżimów produkcyjnych dzięki czemu uzyskuje się produkt wysokiej jakości i powtarzalnych parametrach.

Do zalet spoiwa SILMENT CQ-25 możemy zaliczyć wysoka wodożądność – posiada właściwości osuszające, powoduje szybki wzrost wytrzymałości podłoża, można go stosować na wszystkich rodzajach gruntów.

Więcej informacji – SILMENT – Hydrauliczne spoiwa drogowe