Spoiwo EkoBeton W

Spoiwo EkoBeton W jest popiołem lotnym wapiennym produkowanym przez Polski Beton Spółka z o.o. Sp.k. przeznaczonym do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym zgodny z PN EN 14227-4. Spoiwo do osuszania gruntów zawilgoconych oraz wykonywania warstw ulepszonego podłoża i stabilizacji warstw konstrukcyjnych przy budowie nasypu.

Spoiwo EkoBeton W jest spoiwem wykorzystywanym w procesie stabilizacji warstw konstrukcyjnych przy budowie nasypów. W przypadku gruntów przewilgoconych zastosowanie spoiwa EkoBeton W powoduje osuszenie gruntu a także podniesienie jego wilgotności optymalnej oraz zmianę struktury gruntu, co skutkuje zmianą parametrów fizycznych gruntu umożliwiającym jego właściwe zagęszczenie a przez to uzyskanie wymaganej nośności podłoża. Prowadzony jest stały monitoring własności spoiw poprzez przeprowadzanie odpowiednich badań. Spoiwo EkoBeton W dostarczane jest na plac budowy w cementonaczepach.

Źródła: Strona internetowa producenta Polski Beton Spółka z o.o. Sp.k. i internet.