Gruntar HSD 5, HSD 12,5 i HSD 22,5 – Hydrauliczne spoiwa drogowe

Gruntar HSD 5, HSD 12,5 i HSD 22,5 – Hydrauliczne spoiwa drogowe

Hydrauliczne spoiwo drogowe GRUNTAR jest dostępne w klasach: HSD 5, HSD 12,5 i HSD 22,5. Zbudowane jest na bazie klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych. Spoiwo drogowe GRUNTAR cechuję się wysokim stopniem absorpcji wody, wysoką efektywnością zagęszczania, niskim skurczem oraz odpowiednio dobranym składem, który umożliwia chemiczne wiązanie wody.

Różne klasy wytrzymałości spoiwa GRUNTAR gwarantują jego szerokie zastosowanie. Przeznaczony jest do ulepszania i uszczelniania gruntów, rewitalizacji terenów zdegradowanych, wzmacniania podłoży pod obiekty budowlane, a także do stabilizacji z jednoczesną poprawą nośności i osuszaniem gruntów.

Gruntar HSD 5 i HSD 12,5 jest przeznaczony do zwiększania przydatności podłoża wszystkich rodzajów gruntów mineralnych, w tym również gruntów spoistych. Produkt nadaje się także do polepszenia i uszczelnienia gruntów na składowiskach odpadów i obwałowaniach, tam gdzie występuje zagrożenie agresją chemiczną środowiska lub przy rewitalizacji terenów zdegradowanych. Może być stosowany do poprawy nośności i struktury, a także osuszania nasypów.

Gruntar HSD 22,5 jest przeznaczony do stabilizacji oraz umacnianiu podłoża i mieszanek kruszyw, stosowanych w budownictwie drogowym, głównie na podbudowy i warstwy podjezdniowe. Gruntar HSD 22,5 doskonale nadaje się do pracy na gruntach gruboziarnistych, przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, szczególnie w warunkach silnego nasycenia wodą oraz tam, gdzie wymagany jest wysoki wskaźnik mrozoodporności.

Gruntar marki Lafarge zawiera w sobie jednocześnie cechy wapna i cementu. Zastosowanie spoiwa Gruntar przyspiesza prowadzenie prac stabilizacyjnych na różnych gruntach. Produkt sprawdza się zarówno w razie gruntów spoistych, jak i niespoistych. Gwarantuje szybki przyrost wytrzymałości, jednocześnie osuszając grunt poprzez absorpcję wody. Mniejszy stopień zapylenia, w porównaniu z wapnem, szybki przyrost nośności oraz niskie dozowanie to nie jedyne korzyści płynące z zastosowania spoiwa Gruntar. Nowe spoiwo, w porównaniu do wapna i popiołu zdecydowanie skraca także czas oczekiwania na poprawę parametrów gruntu.

Właściwości i parametry techniczne spoiw Gruntar: HSD 5, HSD 12,5 i HSD 22,5 (Podane poniżej parametry są wartościami średnimi, nie są gwarantowane przez producenta.)

Parametry spoiwa Gruntar HSD 5 Gruntar HSD 12,5 Gruntar HSD 22,5
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa] > 2,5 > 5 > 12
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa] > 5 > 12,5 > 22,5
Zawartość wody w mieszance (wodożądność) [%] > 55 > 45 > 45
Początek czasu wiązania [min] > 120 > 120 > 120

Więcej szczegółów na temat spoiw Gruntar można znaleźć na stronie producenta firmy LAFARE.

Źródła: Strona internetowa producenta Lafarge i internet.