Mieszanie spoiw z gruntem

Mieszanie spoiw z gruntem

W procesie „stabilizacji gruntu na miejscu” mieszanie spoiw z gruntem jest drugim etapem prac który wykonujemy bezpośrednio po rozsypaniu spoiwa. W zależności od potrzeb – projektu grunt mieszany jest na odpowiednią głębokość. Po przemieszaniu gruntu z ze spoiwem uzyskujemy mieszankę która w następnej fazie prac podlega wałowaniu – zagęszczaniu.

Mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem - foto 1

Mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem – foto 1

Mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem - foto 2

Mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem – foto 2

Mieszanie spoiw – cementu, wapna bądź innych spoiw hydraulicznych wykonujemy przy użyciu stabilizatorów, które są podczepiane do ciągników. W zależności od potrzeb możemy mieszać na głębokość do 65 cm wykorzystując stabilizator do gruntu FG-650 lub do 45 cm wykorzystując stabilizator do gruntu FG-450. Szerokość mieszania spoiwa z gruntem w przypadku zastosowania obu stabilizatorów wynosi 2,4m.