Stabilizacja gruntu – wykonanie kompleksowe

Stabilizacja gruntu – wykonanie kompleksowe – obecnie nie wykonujemy kompleksowych stabilizacji – zapraszamy do skorzystania z usług z zakresu sypania i mieszania spoiw.

Kompleksowe wykonanie stabilizacji obejmuje wykonanie:

Kompleksowe wykonanie stabilizacji wykonywaliśmy na większych budowach w niedalekiej odległości od bazy sprzętowej ze względu na wysokie koszty mobilizacji sprzętu.

W/w usługę możemy realizować na bazie spoiwa które dostarczą Państwo we własnym zakresie (spoiwo luzem w beczkowozach) lub możemy zaoferować dostawę spoiw na plac budowy.