DROHART hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące DROHART® jest produkowane fabrycznie i dostarczane w postaci gotowej do zastosowania. Spoiwo DROHART® szczególnie nadaje się do przygotowania materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające. Wykorzystuje się je w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury.

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące DROHART® występuje w 3 odmianach, które różnią się składem, działaniem oraz spełniają wymagania dla różnych klas wytrzymałości wg PN-EN 13282-2.

DROHART EXPERT 32.5

 • Klasa wytrzymałości – E4
 • Wytrzymałość na ściskanie R7 – => 16,0 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie R28 – => 32,5 MPa
 • Pozostałość na sicie 0,090 mm – <= 10% Początek czasu wiązania – => 90 min
 • Stałość objętości – <= 10 mm
 • Zawartość siarczanów SO3 – <= 4%
 • Deklarowany udział składnika głównego – 65%
 • Tolerancja bezwzględna – +/- 10%

DROHART PLUS 22.5

 • Klasa wytrzymałości – E3
 • Wytrzymałość na ściskanie R7 – => 10,0 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie R28 – => 22,5 MPa
 • Pozostałość na sicie 0,090 mm – <= 10% Początek czasu wiązania – => 90 min
 • Stałość objętości – <= 10 mm
 • Zawartość siarczanów SO3 – <= 4%
 • Deklarowany udział składnika głównego – 50%
 • Tolerancja bezwzględna – +/- 10%

DROHART 12.5

 • Klasa wytrzymałości – E2
 • Wytrzymałość na ściskanie R7 – => 5,0 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie R28 – => 12,5 MPa
 • Pozostałość na sicie 0,090 mm – <= 10% Początek czasu wiązania – => 90 min
 • Stałość objętości – <= 10 mm
 • Zawartość siarczanów SO3 – <= 4%
 • Deklarowany udział składnika głównego – 25%
 • Tolerancja bezwzględna – +/- 10%

Skład i właściwości

Hydrauliczne spoiwa drogowe DROHART składają się z szarego proszku, który jest mieszaniną różnych składników, Spoiwo DROHART posiada statystycznie jednorodny skład, po zmieszaniu z wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod wodą. Spoiwo DROHART spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 56 dniach, stopnia zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.

Składniki główne hydraulicznego spoiwa drogowego normalnie wiążącego DROHART:

 • klinkier cementu portlandzkiego (K),
 • popiół lotny krzemionkowy (V),
 • popiół lotny wapienny (W).

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART łączy w sobie cechy wiążące cementu i właściwości osuszające wapna – jest przeznaczone jest do ulepszania i stabilizacji gruntów wysadzinowych suchych i przewilgoconych, jak również gruntów wątpliwych i niewysadzinowych.

Zalety stosowania

 • zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
 • poprawa nośności
 • poprawa zagęszczalności
 • zwiększenie wodoodporności
 • poprawa mrozoodporności
 • obniżenie wilgotności naturalnej

Spoiwo DROHART® może być stosowane do przygotowywania materiałów na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, warstwy odcinające, warstwy ulepszonego podłoża w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury.

Źródła: Strona internetowa Spoiwex sp. z o.o. i internet.