Wałowanie, zagęszczanie mieszanki cementowo-gruntowej (wapniowo-gruntowej itp) i profilowanie

Wałowanie, zagęszczanie mieszanki cementowo-gruntowej (wapniowo-gruntowej itp) i profilowanie powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie po procesie mieszania spoiwa z gruntem.

Wałowanie wykonujemy wykorzystując: obecnie nie wykonujemy usługi walcami

  • walce drogowe okołkowane z wibracją,
  • walce wibracyjne guma stal.
  • walce guma-guma.