LIPIDUR® – Spoiwo złożone, do ulepszania i wzmacniania gruntu

LIPIDUR® – Spoiwo złożone, do ulepszania i wzmacniania gruntu

Charakterystyka spoiwa LIPIDUR®

Spoiwo drogowe o nazwie handlowej LIPIDUR® jest przeznaczone do ulepszania / stabilizacji i wzmacniania przede wszystkim przewilgoconych gruntów spoistych i małospoistych o niskiej nośności (piaski pylaste, pyły piaszczyste, pyły, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste, w tym utwory zastoiskowe, lessy).

LIPIDUR® jest suchą mieszanką różnych cementów i/lub wapna palonego oraz popiołów lotnych. Dostarczany jest na plac budowy w cementowozach i używany do ulepszania / stabilizacji słabonośnego podłoża poprzez zmieszanie z gruntem na miejscu (mix-in-place) lub w mieszalni na budowie (mix-in-plant).

LIPIDUR® nadaje się do ulepszania powierzchniowego oraz wgłębnego (soil-mixing).

Główne obszary stosowania spoiwa LIPIDUR®

 • trasy ulic i torowisk
 • utwardzone powierzchnie w budownictwie przemysłowym
 • pasy startowe i lądowiska, trasy przetaczania
 • nasypy
 • stabilizacja zboczy
 • wypełnienia pustek poza obrysem budowli
 • wypełnienia wykopów
 • drogi technologiczne
 • budownictwo wodne
 • budowa dróg rolnych i leśnych

Rodzaje spoiwa LIPIDUR®:

 • LIPIDUR® D gatunek D1 i D2

  Gotowe suche spoiwo drogowe, które można stosować do ulepszania gruntów w celu polepszenia ich zagęszczalności i nośności przy budowie nasypów drogowych oraz wykonywaniu warstw ulepszonego podłoża. Stosowane do ulepszania przewilgoconych gruntów bez szczególnych wymagań wytrzymałościowych.

 • LIPIDUR®

  Gotowe suche spoiwo drogowe, które można stosować w warstwach wzmacniających lub dolnych warstwach nośnych o marce wytrzymałościowej Rm = 1,5 MPa lub Rm = 2,5 MPa. Stosowane do ulepszania przewilgoconych gruntów przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych.

Źródła: Strona internetowa Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. i internet.