SILMENT – Hydrauliczne spoiwa drogowe

SILMENT – Hydrauliczne spoiwa drogowe

SILMENT – opis produktu

Spoiwa SILMENT są wykorzystywane w budownictwie drogowym do ulepszania i stabilizacji gruntu rodzimego i mieszanek kruszyw, np. do konstrukcji warstwy podbudowy i warstwy podjezdniowej bez użycia kruszyw mineralnych, czy do budowy nasypów.

SILMENT jest sproszkowanym, drobnoziarnistym spoiwem hydraulicznym o własnościach zbliżonych do cementu.

Spoiwa SILMENT produkowane są w dwóch odmianach:

 • SILMENT CQP-15

  sproszkowane, drobnoziarniste spoiwo hydrauliczne o własnościach osuszających zbliżonych do wapna…

 • SILMENT CQ-25

  sproszkowane, drobnoziarniste spoiwo hydrauliczne o własnościach zbliżonych do cementu…

Spoiwa te otrzymuje się w wyniku wspólnego przemiału klinkieru cementowego i pucolany przemysłowej typu Q, uzyskując materiał mineralny o wysokim stopniu rozdrobnienia. Dzięki dominującemu udziałowi aktywnej krzemionki uzyskuje się relatywnie szybki przyrost nośności stabilizowanych gruntów, charakteryzując się ponad to wysokimi właściwościami osuszającymi.

SILMENT – zastosowanie spoiw:

 • Ulepszania podłoża
 • Konstrukcji podbudów
 • Wzmacniania warstw nasypów
 • Budowy dróg leśnych i gruntowych
 • Budowy dróg technologicznych

Mieszanki powstałe przy użyciu spoiw SILMENT posiadają większe od tradycyjnych spoiw właściwości osuszające, są odporne na warunki atmosferyczne i nie wykazują tendencji do wtórnego rozmakania. Przyrost nośności stabilizowanej warstwy jest o ok. 30-40% szybszy niż przy użyciu stabilizacji cementem. Dzięki wysokiej zawartości aktywnej krzemionki powstaje w procesie hydratacji faza CSH, która gwarantuje wyższą wytrzymałość na zginanie stabilizowanej warstwy, co eliminuje powstawanie spękań odbitych.

Źródła: Strona internetowa ROWIS SYSTEM Sp.J. M.Siemiński i St.Wilk i internet.