Spoiwo Drogowe STABIGRUNT

Spoiwo Drogowe STABIGRUNT

Firma BOLSTER Sp. z o.o. jest producentem popiołowego spoiwa drogowego o nazwie handlowej STABIGRUNT. Jest to spoiwo mineralne z aktywnych wypełniaczy hydraulicznych oparte na bazie popiołów lotnych z węgla brunatnego o kodzie 10 01 02.

Spoiwo STABIGRUNT zgodnie z normą PN-EN 14227 może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym:

  • jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do stabilizacji gruntów,
  • do ulepszania składu granulometrycznego,
  • budowy dróg, lotnisk i innych powierzchni,
  • ulepszania właściwości gruntów i kruszyw,
  • jako dodatek hydrauliczny do innych materiałów,
  • osuszania gruntu i kruszyw,
  • do poprawy nośności podłoża gruntowego wg PN-S-02205,
  • jako dodatek ulepszający również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno.

Spoiwo powinno być stosowane szczególnie w przypadku gruntów mało i średnio spoistych o podwyższonej wilgotności zastępując wapno lub cement w pracach osuszających.

STABIGRUNT należy aplikować do gruntu specjalistycznym sprzętem drogowym w ilości od 3-10% w stosunku do masy gruntu.

Źródła: Strona internetowa producenta BOLSTER Sp. z o.o.