Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX

Spoiwo Hydrauliczne SPOIMAX jest mineralnym spoiwem złożonym z cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, aktywnych wypełniaczy pucolanowych i mączek mineralnych.

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX produkowane jest w trzech odmianach:

  • Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 5;
  • Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 12,5;
  • Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 22,5.

Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX jest przeznaczone do ulepszania gruntów słabych i gruntów przydatnych, wzmacniania podłoża nawierzchni, budowy nawierzchni twardych nieulepszonych, wykonywania podbudów pomocniczych i zasadniczych, budowy podtorzy, ulepszania gruntów przy budowie nasypów, osuszania gruntów w nasypach drogowych…

Źródła: Strona internetowa Spoimax Sp. z o.o. i internet.