TRZUSKAR – wapienne spoiwa hydrauliczne

Spoiwa TRZUSKAR firmy Trzuskawica Spółka Akcyjna są produkowane w zakładzie Sitkówka. TRZUSKAR jest mineralnym spoiwem hydraulicznym wapiennym złożonym z materiałów wiążących i aktywnych wypełniaczy pucolanowych.
Spoiwo TRZUSKAR wytwarzane jest na bazie:

  • wapna palonego mielonego z przerobu skał wapiennych,
  • popiołów lotnych ze spalania węgli,
  • dodatków drugorzędnych.

Spoiwo TRZUSKAR jest przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej (do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów, do ulepszonego podłoża nawierzchni, do dolnych warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi kruszyw i mieszanek) jak również może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym (przy niwelacji i makroniwelacji terenów, przy dostosowaniu do wymagań ochrony środowiska gruntów lub surowców, do likwidacji zagrożeń pożarowych, do budowy dróg i ciągów pieszo-jezdnych, do budowy dróg wewnętrznych).

W ofercie firmy znajdują się dwie odmiany spoiwa:

  • TRZUSKAR HSD 5
  • TRZUSKAR HSD 12,5

Źródła: Strona internetowa Trzuskawica Spółka Akcyjna i internet.