Multicrete® – Hydrauliczne spoiwo drogowe

Multicrete® – Hydrauliczne spoiwo drogowe

Multicrete® – hydrauliczne spoiwo drogowe, jest gotowym spoiwem mineralnym, stosowanym do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu, oraz do zwiększania jego nośności. Może być stosowane do gruntów spoistych i niespoistych, przy różnym poziomie zawilgocenia. Łączy w sobie wiążące cechy cementu i osuszające wapna.

Multicrete®hydrauliczne spoiwo drogowe oferowane jest jako:

 • spoiwo o normalnym przyroście wytrzymałości (N) w czterech klasach wytrzymałości: 5N; 12,5N; 22,5N; 32,5N
 • spoiwo o szybkim przyroście wytrzymałości (R) w trzech klasach wytrzymałości: 12,5R; 22,5R; 32,5R.

Multicrete® – hydrauliczne spoiwo drogowe posiada Aprobatę Techniczną nr AT/2008-03-1593 wydaną przez Instytut Budownictwa Dróg i Mostów w Warszawie.

Zakres stosowania spoiwa Multicrete®

 • dolna warstwa podbudowy przy budowie dróg,
 • warstwa nośna przy budowie fundamentów i nasypów,
 • ulepszanie gruntu miejscowego jako podłoża pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
 • ulepszanie i wzmacnianie gruntu pod torowiska i nawierzchnie lotniskowe,
 • wypełnianie wykopów,
 • jako środek scalający w budowie składowisk odpadów.

Zalety stosowania spoiwa Multicrete®

 • małe dozowanie,
 • duża efektywność,
 • wysoki poziom absorpcji wody,
 • możliwość doboru odpowiedniego typu środka wiążącego,
 • osiągnięcie zaplanowanej nośności podłoża.

Źródła: Strona internetowa Górażdże Cement SA – HeidelbergCement w Polsce i internet.