Stabilizacja gruntów

Witamy Państwa w naszym serwisie internetowym poświęconym robotom ziemnym i stabilizacji gruntów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem działalności i ofertą świadczonych prac z zakresu stabilizacji gruntów, głównie rozsypywania spoiw hydraulicznych i mieszania ich z gruntem rodzimym lub kruszywami. Usługi sypania i mieszania wykonujemy wykorzystując niezawodne urządzenia naszej produkcji doczepiane do ciągników.

Stabilizacja gruntu - mieszanie spoiwa z gruntem

Stabilizacja gruntu – mieszanie spoiwa z gruntem

Co oferujemy z zakresu stabilizacji gruntu?

Oferujemy usługi sprzętem do stabilizacji gruntu na terenie całego kraju. Prace stabilizacyjne możemy wykonać w każdym województwie naszego kraju. Dotychczas większość prac stabilizacyjnych była prowadzona na terenie województwa podkarpackiego, jednakże odległość nie stanowi dla nas problemu. Własna baza transportowa pozwala nam przemieszczać się po Polsce i w każdym miejscu zaproponujemy Państwu korzystną cenę na wykonanie prac związanych ze stabilizacją gruntu.

Stabilizacja gruntu - rozsypywanie spoiw hydraulicznych

Stabilizacja gruntu – rozsypywanie spoiw hydraulicznych

Jakie prace stabilizacyjne wykonujemy?

Posiadany sprzęt i doświadczenie pozwala nam wykonać poniższe prace z zakresu stabilizacji:

 • Rozsypywanie spoiw hydraulicznych – cementu, wapna i innych mieszanek

  Rozsypywanie spoiw hydraulicznych – cementu, wapna i innych spoiw hydraulicznych jest pierwszym etapem prac z zakresu „stabilizacji gruntu na miejscu”. Zaprojektowane spoiwo należy rozsypywać w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement, wapno lub inne spoiwo i ewentualnie dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek…

 • Mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem, kruszywem

  W procesie „stabilizacji gruntu na miejscu” mieszanie spoiw z gruntem jest drugim etapem prac który wykonujemy bezpośrednio po rozsypaniu spoiwa. W zależności od potrzeb – projektu grunt mieszany jest na odpowiednią głębokość. Po przemieszaniu gruntu z ze spoiwem uzyskujemy mieszankę która w następnej fazie prac podlega wałowaniu – zagęszczaniu…

 • Sypanie i mieszanie spoiw hydraulicznych z gruntem

  Sypanie spoiw i mieszanie ich z gruntem lub kruszywem jest bardzo często zlecanym nam pakietem usług z zakresu stabilizacji. Sypanie i mieszanie spoiw wykonujemy także na małych budowach na terenie całej Polski ze względu na niskie koszty mobilizacji sprzętu, które przy wykonaniu kompleksowym niejednokrotnie przewyższają wartość prac…

 • Wałowanie, zagęszczanie mieszanki cementowo-gruntowej (wapniowo-gruntowej itp)

  Wałowanie, zagęszczanie mieszanki cementowo-gruntowej (wapniowo-gruntowej itp) i profilowanie powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie po procesie mieszania spoiwa z gruntem…

 • Pielęgnacja stabilizacji

  W procesie „stabilizacji gruntu na miejscu” ostatnim etapem prac jest pielęgnacja stabilizacji. W zależności od projektu lub potrzeb pielęgnacji dokonuje się poprzez skropienie warstwy stabilizacji…

 • Wykonanie kompleksowe stabilizacji

  Kompleksowe wykonanie stabilizacji obejmuje wykonanie: rozsypania spoiwa, mieszania spoiwa z gruntem lub kruszywem, wałowania – zagęszczanie mieszanki cementowo-gruntowej i profilowania, pielęgnacji stabilizacji…

Zastosowanie usług stabilizacji-gruntów

Usługi z zakresu stabilizacji gruntów które proponujemy znajdują zastosowanie przy wielu robotach budowlanych:

 • wzmacnianie podłoży drogowych,
 • ulepszanie podłoży drogowych,
 • budowa dróg leśnych,
 • budowa dróg dojazdowych,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • budowa placów manewrowych,
 • budowa parkingów,
 • budowa nasypów,
 • wykonywanie podbudów pod posadzki,
 • wykonywanie podbudów pod fundamenty obiektów przemysłowych,
 • wzmacnianie podłoży pod wysypiska,
 • wzmacnianie podłoży pod składowiska,
 • wykonywanie podbudowy pomocniczej o mniejszej nośności (dolna warstwa podbudowy),
 • wykonywanie podbudów zasadniczych o większej nośności (górna warstwa podbudowy).