Sypanie spoiw i mieszanie ich z gruntem lub kruszywem

Sypanie spoiw i mieszanie ich z gruntem lub kruszywem jest bardzo często zlecanym nam pakietem usług z zakresu stabilizacji. Sypanie i mieszanie spoiw wykonujemy także na małych budowach na terenie całej Polski ze względu na niskie koszty mobilizacji sprzętu, które przy wykonaniu kompleksowym niejednokrotnie przewyższają wartość prac.

Jeżeli maja Państwo dostęp do walców, spycharek lub zagęszczarek oraz beczkowozów – z którymi nie powinno być problemu na większości budów chętnie wykonamy dla Was usługę rozsypania i wymieszania spoiwa na placu budowy. Usługę wykonujemy w dwóch konfiguracjach sprzętowych:

jeden ciągnik + rozsypywacz spoiwa + stabilizator – wydajność dzienna ok. 2 500 m2 – jedna mobilizacja sprzętu,
dwa ciągniki + rozsypywacz spoiwa + stabilizator – wydajność dzienna powyżej 5 000 m2 – dwie mobilizacje sprzętu.

W/w usługę możemy realizować na bazie spoiwa które dostarczą Państwo we własnym zakresie (spoiwo luzem w beczkowozach) lub możemy zaoferować dostawę spoiw na plac budowy.