Ekostabilizacje i Ekopodbudowy – PGE Ekoserwis Sp. z o.o.

Ekostabilizacje i Ekopodbudowy produkowane przez PGE Ekoserwis Sp. z o.o. to gotowe mieszanki wykorzystywane do stabilizacji gruntów. Produkowane są na bazie ubocznych produktów spalania węgla w energetyce. Charakteryzują się własnym potencjałem zestalającym i własnościami wiążącymi. Podczas zagęszczania mieszanek ze spoiwem, przy udziale wody, zachodzą reakcje pomiędzy minerałami krzemianowymi (pucolanami) a związkami wapnia poprawiające właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża.
Ekostabilizacje i Ekopodbudowy są wykorzystywane do stabilizacji gruntu, wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych: podbudów i warstw ulepszonego podłoża nawierzchni drogowej przenoszącej ruch kategorii od KR1 do KR6, do warstw wzmacniających, mrozoochronnych, odcinających, do podbudów drogowych (zasadniczych i pomocniczych).
Konstrukcje z mieszanek betonowych popiołowo – żużlowych (ekostabilizacji i ekopodbudów) wykonuje się na lotniskach, drogach, ulicach, placach postojowych, parkingach oraz przy poszerzeniach i wzmocnieniach istniejących konstrukcji nawierzchni i ulepszaniu podłoża drogowego.

PGE Ekoserwis Sp. z o.o. w zależności od klasy wytrzymałościowej oferuje Ekostabilizacje i Ekopodbudowy:

  • Ekostabilizacja UTEX BP 1,5
  • Ekostabilizacja UTEX C1,5/2,0
  • Ekostabilizacja UTEX BP 2,5
  • Ekopodbudowa UTEX BP 5,0
  • Ekopodbudowa UTEX C5/6
  • Ekopodbudowa UTEX BP 6,0
  • Ekopodbudowa UTEX BP 8,0
  • Ekopodbudowa UTEX C8/10

Żródła: Strona internetowa PGE Ekoserwis Sp. z o.o. i internet.