Spoiwo drogowe REYMIX – Stabilizacja HSD 22,5E

Spoiwo drogowe REYMIX – Stabilizacja HSD 22,5E

REYMIX – opis produktu

Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX – Stabilizacja HSD 22,5 E jest mineralnym spoiwem hydraulicznym powstałym w wyniku wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych oraz materiałów dodatkowych wraz z aktywatorem twardnienia. Przeznaczone jest do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania stabilizacji spoiwem hydraulicznym. Ponadto hydrauliczne spoiwo drogowe może być stosowane do ulepszania i uszczelniania na składowiskach odpadów przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności.

Podstawą zastosowania REYMIX – Stabilizacja HSD 22,5 E, do określonych gruntów i kruszyw, jest recepta spełniająca wymagania zawarte w AT IBDiM Nr AT/2007-03-2291, normach lub dokumentach normalizacyjnych. Stosowanie produktu powinno być zawsze zgodne z dokumentacją techniczną określonego obiektu opracowaną wg obowiązujących przepisów budowlanych, uwzględniających właściwości techniczne wyrobu.

REYMIX – charakterystyka

Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX – Stabilizacja HSD 22,5 E jest produktem o wysokiej aktywności hydraulicznej, charakteryzuje się dobrym przyrostem wytrzymałości w początkowym okresie twardnienia, niskim skurczem oraz jednorodnością składu.

REYMIX – zastosowanie

Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX – STABILIZACJA jest produktem przeznaczonym do:

  • ulepszania gruntów słabych,
  • wzmacniania podłoży pod nawierzchniami,
  • budowy nawierzchni twardej nieulepszonej,
  • wykonywania podbudowy pomocniczej i zasadniczej stabilizowanej mechanicznie,
  • stabilizowanie gruntu pod kostką brukową lub granitową.

Źródła: Strona internetowa GRUPA OŻARÓW S.A. i internet.