Mieszanka EPO-BET

EPO-BET to mieszanki wytwarzane na bazie popiołu lotnego krzemionkowego, żużla paleniskowego i cementu. Stanowią doskonałą alternatywę dla betonów produkowanych z kruszyw naturalnych. Mieszanki drogowe produkowane są w różnych klasach wytrzymałościowych:

  • mieszanka EPO-BET R0,5 klasa C0,4/0,5 o wytrzymałości Rm28 = 0,4 – 0,5 MPa
  • mieszanka EPO-BET R1,5 klasa C0,8/1 o wytrzymałości Rm28 = 0,8 – 1,5 MPa
  • mieszanka EPO-BET R2,5 klasa C1,5/2 o wytrzymałości Rm28 = 1,5 – 2,5 MPa
  • mieszanka EPO-BET R5,0 klasa C3/4 o wytrzymałości Rm28 = 3,0 – 5,0 MPa
  • mieszanka EPO-BET R9,0 klasa C6/8 o wytrzymałości Rm28 = 6,0 – 9,0 MPa

Mieszanki drogowe EPO-BET znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie:

Źródła: Strona internetowa EPORE Sp. z o.o. i internet.