TERRAMIX F22.5 – Hydrauliczne spoiwo do stabilizacji

TERRAMIX F22.5 – Hydrauliczne spoiwo do stabilizacji

Zakres stosowania spoiwa TERRAMIX F22.5

Spoiwo hydrauliczne Terramix F22.5 może być stosowane do:

 • ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów,
 • wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni,
 • stabilizacji w warstwach zaprojektowanych w klasie wytrzymałości do Rm = 1.5 MPa.

TERRAMIX F22.5 – jakie grunty stabilizować?

Do przygotowania mieszanki gruntowo-spoiwowej z użyciem spoiwa Terramix F22.5 można wykorzystywać różne kruszywa (w tym pochodzące z recyklingu) oraz grunty głównie spoiste.

Dawkowanie spoiwa TERRAMIX F22.5

Właściwą dawkę spoiwa należy dobrać laboratoryjnie dla pożądanych parametrów projektowych. Zazwyczaj dawkowanie spoiwa Terramix w warstwach zaprojektowanych w klasie wytrzymałości na ściskanie wynosi:

 • 2% – 4% dla Rm = 0.5 MPa
 • 3% – 6% dla Rm = 1.5 MPa

W przypadku stosowania spoiwa Terramix F22.5 do osuszania gruntu zazwyczaj stosuje się następujące dawki spoiwa:

 • Wopt ≤ Wn + 2% należy dodać ok. 2% spoiwa Terramix F22.5
 • Wopt ≤ Wn + 2-5% należy dodać 2-3% spoiwa Terramix F22.5
 • Wopt ≤ Wn + 5-8% należy dodać ok. 3-4% spoiwa Terramix F22.5
 • Wopt ≤ Wn + 8-10% należy dodać ok. 4-6% spoiwa Terramix F22.5
 • Wopt ≤ Wn + 10-12% należy dodać ok. 6-8% spoiwa Terramix F22.5

TERRAMIX F22.5 – Wymagania użytkowe i techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie R7≥10, PN-EN 196-1; PB/TW-2/120:2010,
 • wytrzymałość na ściskanie R28≥25, PN-EN 196-1; PB/TW-2/120:2010,
 • początek czasu wiązania nie wcześniej niż 120 min; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • koniec czasu wiązania nie później niż 8 godz.; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • stała objętości (rozszerzalność) ≤ 5 mm; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • wodożądność ≥ 45 %; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010
 • zawartość siarczanów (w przeliczeniu na SO3) ≤ 6%; PN-EN 196-2; PN-EN 1744-1

Żródła: Strona internetowa Spoiwex sp. z o.o. i internet.