Spoiwa hydrauliczne do stabilizacji gruntów

Spoiwa hydrauliczne do stabilizacji

 • GRUNTAR HSD 5, HSD 12,5 i HSD 22,5

  Zbudowane jest na bazie klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych. Spoiwo drogowe GRUNTAR cechuję się wysokim stopniem absorpcji wody, wysoką efektywnością zagęszczania, niskim skurczem oraz odpowiednio dobranym składem, który umożliwia chemiczne wiązanie wody…

 • LIPIDUR

  Spoiwo złożone, do ulepszania i wzmacniania gruntu. Spoiwo drogowe o nazwie handlowej LIPIDUR® jest przeznaczone do ulepszania / stabilizacji i wzmacniania przede wszystkim przewilgoconych gruntów spoistych i małospoistych o niskiej nośności (piaski pylaste, pyły piaszczyste, pyły, piaski gliniaste, gliny…

 • MULTICRETE

  Hydrauliczne spoiwo drogowe Multicrete®, jest gotowym spoiwem mineralnym, stosowanym do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu, oraz do zwiększania jego nośności. Może być stosowane do gruntów spoistych i niespoistych, przy różnym poziomie zawilgocenia. Łączy w sobie wiążące cechy cementu i osuszające wapna…

 • REYMIX Stabilizacja HSD 22,5 E

  Hydrauliczne spoiwo drogowe REYMIX – Stabilizacja HSD 22,5 E jest mineralnym spoiwem hydraulicznym powstałym w wyniku wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego, popiołów lotnych oraz materiałów dodatkowych wraz z aktywatorem twardnienia. Przeznaczone jest do wykonywania stabilizacji…

 • SILMENT

  Hydrauliczne spoiwa drogowe SILMENT SILMENT CQP-15, SILMENT CQ-25 są wykorzystywane w budownictwie drogowym do ulepszania i stabilizacji gruntu rodzimego i mieszanek kruszyw, np. do konstrukcji warstwy podbudowy i warstwy podjezdniowej bez użycia kruszyw mineralnych, czy do budowy nasypów…

 • SOLlTEX – Hydrauliczne Spoiwo Do Ulepszania Gruntów

  Spoiwo SOLlTEX jest przeznaczone: do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw, ich osuszania, zmiany struktury i poprawy nośności w zakresie nasypów, jako dodatek ulepszający dla zmiany struktury i poprawy nośności również z innymi spoiwami hydraulicznymi…

 • SOLlTEX – Hydrauliczne Spoiwo Drogowe

  Spoiwo SOLlTEX może być stosowane w zależności od potrzeb w zakresie: do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych, z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów, do wzmacniania podłoża nawierzchni, do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej…

 • SPOIMAX – Spoiwo Hydrauliczne

  Spoiwo Hydrauliczne SPOIMAX jest mineralnym spoiwem złożonym z cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, aktywnych wypełniaczy pucolanowych i mączek mineralnych…

 • STABIFEN

  STABIFEN jest mineralnym spoiwem hydraulicznym złożonym z ubocznych produktów spalania pochodzących z energetyki oraz materiałów wiążących. Jest materiałem sypki o szarym zabarwieniu. Spoiwo Stabifen jest przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym, do stabilizacji gruntów, kruszyw i mieszanek…

 • Spoiwo Drogowe STABIGRUNT

  Firma BOLSTER Sp. z o.o. jest producentem popiołowego spoiwa drogowego o nazwie handlowej STABIGRUNT. Jest to spoiwo mineralne z aktywnych wypełniaczy hydraulicznych oparte na bazie popiołów lotnych z węgla brunatnego o kodzie 10 01 02…

 • STABIL

  Hydrauliczne spoiwa drogowe STABIL są spoiwami mineralnymi produkowanymi na bazie popiołów lotnych z węgla brunatnego, modyfikowanych zgodnie z technologią zastrzeżoną przez przedsiębiorstwo WAPECO. Spoiwa STABIL występują w pięciu odmianach asortymentowych…

 • TEFRA

  Spoiwa hydrauliczne TEFRA przeznaczone dla budownictwa drogowego, kolejowego oraz geoinżynieryjnego do ulepszania, stabilizacji i osuszania gruntów. Materiały nadaja sie doskonale do makroniwelacji oraz kostruowania warst nasypów. Spoiwa TEFRA są dystrybuowane przez firmę EKOTECH Trade Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie…

 • TERRAMIX – Hydrauliczne spoiwa stabilizacyjne

  to grupa produktów przeznaczonych do stabilizacji i ulepszania gruntów w budownictwie komunikacyjnym. Występują w czterech odmianach asortymentowych, w różnych klasach wytrzymałości na ściskanie:

  • Terramix M 32.5

   TERRAMIX M32.5 – Spoiwo hydrauliczne może być stosowane do: wykonania stabilizowanej warstwy podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012 dla kategorii ruchu od KR1 DO KR6, ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów, wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni, stabilizacja górnych warstw podtorza kolejowego…

  • Terramix N 22.5

   TERRAMIX N22.5 – Hydrauliczne spoiwo stabilizacyjne może być stosowane do: wykonania stabilizowanej warstwy podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012 dla kategorii ruchu od KR1 DO KR6, ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów, wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni…

  • Terramix F 22.5

   TERRAMIX F22.5 – Hydrauliczne spoiwo so stabilizacji może być stosowane do: ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni, stabilizacji w warstwach zaprojektowanych w klasie wytrzymałości do Rm = 1.5 MPa…

  • Terramix PF 2.5

   Spoiwo hydrauliczne Terramix PF2.5 może być stosowane do: ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni, makroniwelacji terenu, wydajna alternatywa dla popiołów lotnych i spoiw popiołowych…