DROHART hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART® jest produkowane fabrycznie i dostarczane w postaci gotowej do zastosowania. Spoiwo DROHART® szczególnie nadaje się do przygotowania materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające. Wykorzystuje się je w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury.

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące DROHART® występuje w 4 odmianach, które różnią się składem, działaniem oraz spełniają wymagania dla różnych klas wytrzymałości wg PN-EN 13282-2.

DROHART 32,5

 • Klasa wytrzymałości na ściskanie – N4
 • Wytrzymałość na ściskanie R56 – => 32,5 MPa
 • Pozostałość na sicie 0,090 mm – <= 15%
 • Początek czasu wiązania – => 150 min
 • Stałość objętości – <= 30 mm
 • Zawartość siarczanów SO3 – <= 4%
 • Deklarowany udział składnika głównego – 55%
 • Tolerancja bezwzględna – +/- 10%

DROHART STANDARD 22,5

 • Klasa wytrzymałości na ściskanie – N3
 • Wytrzymałość na ściskanie R56 – => 22,5 MPa
 • Pozostałość na sicie 0,090 mm – <= 15%
 • Początek czasu wiązania – => 150 min
 • Stałość objętości – <= 30 mm
 • Zawartość siarczanów SO3 – <= 4%
 • Deklarowany udział składnika głównego – 40%
 • Tolerancja bezwzględna – +/- 10%

DROHART MULTI 22,5

 • Klasa wytrzymałości na ściskanie – N2
 • Wytrzymałość na ściskanie R56 – => 22,5 MPa
 • Pozostałość na sicie 0,090 mm – <= 15% Początek czasu wiązania – => 150 min
 • Stałość objętości – <= 30 mm
 • Zawartość siarczanów SO3 – <= 4%
 • Deklarowany udział składnika głównego – 30%
 • Tolerancja bezwzględna – +/- 10%

DROHART ECO 5

 • Klasa wytrzymałości na ściskanie – N1
 • Wytrzymałość na ściskanie R56 – => 22,5 MPa
 • Pozostałość na sicie 0,090 mm – <= 15% Początek czasu wiązania – => 150 min
 • Stałość objętości – <= 30 mm
 • Zawartość siarczanów SO3 – <= 4%
 • Deklarowany udział składnika głównego – 20%
 • Tolerancja bezwzględna – +/- 10%

Skład i właściwości

Hydrauliczne spoiwa drogowe DROHART składają się z szarego proszku, który jest mieszaniną różnych składników, Spoiwo DROHART posiada statystycznie jednorodny skład, po zmieszaniu z wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod wodą. Spoiwo DROHART spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 56 dniach, stopnia zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.

Składniki główne hydraulicznego spoiwa drogowego normalnie wiążącego DROHART:

 • klinkier cementu portlandzkiego (K),
 • popiół lotny krzemionkowy (V),
 • popiół lotny wapienny (W),
 • popiół lotny fluidalny (Va)
 • wapno palone mielone (CL-Q).

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART łączy w sobie cechy wiążące cementu i właściwości osuszające wapna – jest przeznaczone do ulepszania i stabilizacji gruntów wysadzinowych suchych i przewilgoconych, jak również gruntów wątpliwych i niewysadzinowych.

Zalety stosowania

 • zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
 • poprawa nośności
 • poprawa zagęszczalności
 • zwiększenie wodoodporności
 • poprawa mrozoodporności
 • obniżenie wilgotności naturalnej

Spoiwo DROHART® może być stosowane do przygotowywania materiałów na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, warstwy odcinające, warstwy ulepszonego podłoża w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury.

Źródła: Strona internetowa Spoiwex sp. z o.o. i internet.