Spoiwo EPO-STAB

Spoiwo EPO-STAB jest popiołem lotnym wapiennym do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym zgodnym z normą PN-EN 14227-4:2013-10 – Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.

Zastosowanie spoiwa EPO-STAB:

  • przy budowie dróg, lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu.
  • jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do osuszania i stabilizacji gruntów,
  • do poprawiania nośności gruntów,
  • do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw,
  • jako dodatek ulepszający również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno.

Źródła: Strona internetowa EPORE Sp. z o.o. i internet.