TEFRA – Spoiwa hydrauliczne

Spoiwa hydrauliczne TEFRA przeznaczone dla budownictwa drogowego, kolejowego oraz geoinżynieryjnego do ulepszania, stabilizacji i osuszania gruntów. Materiały nadają się doskonale do makroniwelacji oraz konstruowania warstw nasypów. Spoiwa TEFRA są dystrybuowane przez firmę EKOTECH Trade Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.

Gama spoiw TEFRA obejmuje:

   • Spoiwo do ulepszania gruntów – TEFRA 15

    • skutecznie zastępuje wapno przy osuszaniu i stabilizacji gruntów
    • wpływa na zwiększenie nośności gruntów spoistych
    • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
    • poprawia zagęszczalność gruntu
    • poprawia przydatność gruntów do stabilizacji innymi spoiwami
   • Hydrauliczne spoiwo drogowe – TEFRA 25

    • zwiększa wytrzymałość na ściskanie warstw drogowych
    • jest materiałem antropogenicznym o niskiej emisji CO2
    • poprawa nośność zarówno gruntów spoistych jaki i niespoistych
    • skuteczne zastępuje wapno i cement przy stabilizacji i osuszaniu gruntów
   • Mieszanka do podbudów drogowych – TEFRA BP

    • stosowana jako warstwa podbudowy zasadniczej
    • stosowana jako warstwa podbudowy pomocniczej
    • stosowana jako warstwa ulepszonego podłoża
    • materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2
    • materiał o niskim ciężarze objętościowym

  Mieszanka do podbudów drogowych – TEFRA BP dostępna jest w trzech klasach wytrzymałości Rm=2,5; Rm=5 oraz Rm=8 MPa

  • Spoiwo do osuszania i ulepszania gruntów – TEFRA STAB

   • stosowane do osuszania i wstępnego ulepszania gruntów
   • jest materiałem antropogeniczny o niskiej emisji CO2
   • poprawia urabialność gruntu sprzętem mechanicznym
   • podnosi nośności gruntów spoistych

Źródła: Strona internetowa EKOTECH Trade Sp. z o.o. i internet.