Nośność konstrukcji nawierzchni

Nośność konstrukcji nawierzchni jest to zdolność konstrukcji nawierzchni do przejmowania obciążeń od ruchu drogowego, mierzona ugięciem nawierzchni pod obciążeniem standardowym.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA