Trwałość zmęczeniowa konstrukcji nawierzchni

Trwałość zmęczeniowa konstrukcji nawierzchni jest to liczba równoważnych osi standardowych, jaką może przenieść konstrukcja nawierzchni do wystąpienia stanu krytycznego, określonego liczbą spękań zmęczeniowych lub głębokością kolein strukturalnych.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA