Rozsypywanie spoiw hydrulicznych – cementu, wapna

Rozsypywanie spoiw hydraulicznych – cementu, wapna

Rozsypywanie spoiw hydraulicznych – cementu, wapna i innych spoiw hydraulicznych jest pierwszym etapem prac z zakresu „stabilizacji gruntu na miejscu”. Zaprojektowane spoiwo należy rozsypywać w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement, wapno lub inne spoiwo i ewentualnie dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek.
Rozsypywanie spoiwa
Rozkładanie cementu

Rozsypywanie spoiw – cementu, wapna bądź innych spoiw hydraulicznych wykonujemy przy użyciu rozsypywaczy z dozownikiem mechanicznym, które sa podczepiane do ciągników. W zależności od potrzeb wykorzystujemy rozsiewacz spoiwa RS-9000 o ładowności 9 ton lub większy RS-12000 o ładowności 12 ton. Szerokość sypania wynosi 2,4 m lub 1,2 m.