Spoiwa BAUWEG PSD

Spoiwa BAUWEG PSD mogą być stosowane w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania:

 • ulepszonych podłoży przy gruntach słabych marki stabilizacji 0,5 MPa
 • ulepszeń mieszanek do stabilizacji mechanicznej wg normy PN-S-06102:1997
 • warstw wzmacniających i ulepszonych podłoży nawierzchni dla kategorii obciążonych ruchem od KR1 do KR6 lub do wykonywania dowolnych warstw podbudów dla dróg obciążonych ruchem kategorii od KR1 do KR4 marki stabilizacji 1,5 MPa lub 2,5 MPa wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • podbudów zasadniczych dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2 lub podbudów pomocniczych dla dróg obciążenia ruchem od KR1 do KR6 marki stabilizacji 5,0 MPa wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • podbudów zasadniczych lub podbudów pomocniczych dla dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” marki stabilizacji 9,0 MPa

Odpowiednio dobrana receptura mieszanki spoiw hydraulicznych, pucelanowych oraz naturalnych domieszek gwarantuje że spoiwa BAUWEG PSD mogą być z powodzeniem stosowane również:

 • do ulepszania i stabilizacji podtorza kolejowego wg Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego D-4
 • do ulepszania i uszczelniania na składowiskach odpadów, przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • do niwelacji terenu i przy rekultywacji terenu
 • w budownictwie wodnym do budowy wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych

Spoiwa drogowe BAUWEG PSD produkowane są w czterech klasach:

 • Spoiwo BAUWEG PSD 5 – Spoiwo poprzez odpowiednią proporcję składników idealnie nadaje się do osuszania gruntów. W stosunku do aspektów ekonomicznych jest dużo bardziej skuteczniejsze od tradycyjnie używanego wapna. Jest to również znakomity produkt do wykonywania ulepszeń przy gruntach słabych marki stabilizacji 0,5 MPa,
 • Spoiwo BAUWEG PSD 12,5 – Spoiwo drogowe Bauweg PSD 12,5 to doskonały materiał do wykonywania dróg publicznych, dróg wewnętrznych w zastosowaniu do wykonywania warstw wzmacniających i ulepszonych podłoży nawierzchni dla kategorii obciążonych ruchem od KR1 do KR6 lub do wykonywania dowolnych warstw podbudów dla dróg obciążonych ruchem kategorii od KR1 do KR4 marki stabilizacji 1,5 MPa lub 2,5 MPa wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
 • Spoiwo BAUWEG PSD 22,5 – Spoiwo Bauweg PSD 22,5 jest produktem idealnie nadającym się do budowy dróg krajowych, autostrad oraz wszelkiego rodzaju dróg miejskich, gminnych czy osiedlowych. To produkt przeznaczony do wykonywania podbudów zasadniczych dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2 lub podbudów pomocniczych dla dróg obciążenia ruchem od KR1 do KR6 marki stabilizacji 5,0 MPa wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Jak również zalecane jest do stosowania przy podbudowie placów, stabilizacji gruntów oraz wzmocnienia podłoża,
 • Spoiwo BAUWEG PSD 32,5 – Spoiwo Bauweg PSD 32,5 do wykonywania podbudów zasadniczych lub podbudów pomocniczych dla dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” marki stabilizacji 9,0 MPa.

Spoiwa BAUWEG PSD uzyskały pozytywną aprobatę techniczną IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) jak również certyfikat ITB (Instytut Technik Budowlanych) w zakresie zakładowej kontroli produkcji (ZKP).

Źródła: Strona internetowa ZP Baucem Sp. z o.o. i internet.