Materiał hydrauliczny

Materiał hydrauliczny jest to materiał, który wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe struktury. Do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych materiałów hydraulicznych należą: cement, wapno, popioły lotne i inne mieszanki na bazie powyższych spoiw.

Spoiwa hydrauliczne są bardzo często wykorzystywane w procesach stabilizacji gruntu na miejscu.