Właściwości cementu w stabilizacji gruntów

Cement wykorzystywany do wzmacniania podłoża pozwala stworzyć trwały oraz stabilny szkielet nośny, obniża nasiąkliwość gruntu, spójność podłoża oraz obniża jego plastyczności nasiąkliwość. Dawkę cementu należy dobrać laboratoryjnie stosownie do parametrów technicznych, które ma uzyskać grunt – wytrzymałości na ściskanie i nacisk. Istotna jest także porowatość podłoża – średnio zawartość cementu do wagi suchego gruntu oscyluje w granicach od 4 do 10%.

Norma PN-S-96012:1997, określa maksymalną zawartość cementu dla kategorii ruchu od KR 1 do KR 3 – 8% – podbudowa zasadnicza, do 10% – podbudowa pomocnicza, ulepszone podłoże; dla kategorii ruchu od KR 4 do KR 6 maksymalna zawartość cementu – 6% dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej, 8% dla ulepszonego podłoża. Oferujemy stabilizację gruntu na miejscu gdzie w procesie mieszania gruntu z cementem – odpowiednio rozdrabniamy materiały i dobrze je wymieszamy – wykorzystujemy do tego celu frezarki gruntowe zwane także stabilizatorami gruntu.