Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia jest to zespół odpowiednio dobranych warstw, którego celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów.

Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podłoża. Określenia „konstrukcja nawierzchni” i „nawierzchnia” są równoznaczne i mogą być stosowane wymiennie.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA