Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznym spoiwem drogowym

Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznym spoiwem drogowym jest to mieszanka gruntu naturalnego, cementu (lub innego spoiwa: wapna, popiołów, hydraulicznych spoiw drogowych) i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.