Warstwa odcinająca

Warstwa odcinająca – warstwa separująca (warstwa izolująca) jest to dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego podłoża, o ile wykonane są z materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych cząstek ze spoistego podłoża gruntowego.

Materiałami do wykonania warstwy odcinającej mogą być geotekstylia (geowłókniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA